home > Verzekering
Verzekeringsverklaring

Hierbij verklaren wij, Meijers Assurantiën bv onder polisnummer MZP136348000 een Landmateriaal Verhuuractiviteiten Verzekering te hebben gesloten voor:

Bouwmachines Nederland VOF / Stammis Verhuur

Verzekerde objecten:
Verzekerd zijn alle objecten bestemd voor verhuur/lease zoals vermeld in de verhuurovereenkomst/ leasecontract
Verzekerde risico’s Verzekerd is de materiële schade aan de gehuurde objecten veroorzaakt door van buiten komende onheilen, diefstal, brand, explosie, blikseminslag, storm, vliegtuigschade, vandalisme, verkeersrisico’s en eigen gebrek. Tevens is onder deze polis de Wettelijke Aansprakelijkheid meeverzekerd voor schade aan derden veroorzaakt met de verzekerde objecten tot maximaal de verzekerde waarde van het betreffende object. Uitsluitend wanneer een gehuurd object valt onder het regime van de WAM (Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen) is tevens schade meeverzekerd wegens wettelijke aansprakelijkheid tot een bedrag van EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis voor materiële schade en EUR 7.500.000,00 voor letselschade.

Condities:
De voorwaarden en bepalingen van de bovengenoemde polis zijn van toepassing.
De verzekering is uitsluitend van kracht indien er een geldige, door de huurder ondertekende, verhuurovereenkomst voor de aanvang van de huurperiode is opgemaakt.

Uitsluitingen:
Schade als gevolg van opzet of door roekeloosheid, schade aan de bestuurder van het object, als ook schade aan de met het verzekerde object vervoerde zaken. Tevens is schade aan rijplaten uitdrukkelijk van deze verzekering uitgesloten.

Premie en eigen risico:
De premie is een toeslag op de huurprijs. In geval van een gedekte schade aan het gehuurde geldt een eigen risico van EUR 1.000,00 per gebeurtenis, echter ten aanzien van handgereedschappen bedraagt het eigen risico EUR 250,00 per gebeurtenis. Ingeval van diefstal van hogedrukreinigers en trilplaten geldt er een eigen risico van EUR 1.500,00 per gebeurtenis. Voor schade aan derden geldt een eigen risico van EUR 500,00 per gebeurtenis. Het eigen risico komt te allen tijde ten laste van de huurder van het verzekerde object.

Overige bepalingen:
Deze verzekeringsverklaring is slechts een uittreksel van de condities en bepalingen van de Landmateriaal Verhuuractiviteiten Verzekering onder polisnummer MZP136348000 op naam van Bouwmachines Nederland VOF / Stammis Verhuur. In geval van geschillen prevaleren de condities en bepalingen van de afgegeven polis.

Geldigheid verzekeringsverklaring:
Deze verzekeringsverklaring is geldig tot 1 januari 2022. 

Contact


Adres:
Middenweg 571
1704 BH Heerhugowaard

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 7:30 t/m 17:30 uur.
Zaterdag 8:30 t/m 13:00 uur.

Verkoop / Verhuur
Bouwmachines / Gereedschap
24/7 service