home > Verzekering
Verzekeringsverklaring

Hierbij verklaren wij, Meijers AssurantiŽn bv onder polisnummer 621010764M een Landmateriaal 
Verhuuractiviteiten Verzekering te hebben gesloten voor:

Bouwmachines Nederland VOF/Stammis Verhuur

Verzekerde objecten
Verzekerd zijn alle objecten bestemd voor verhuur/lease zoals vermeld in de verhuurovereenkomst/ 
leasecontract

Verzekerde risicoís
Verzekerd is de materiŽle schade aan de gehuurde objecten veroorzaakt door van buiten komende 
onheilen, diefstal, brand, explosie, blikseminslag, storm, vliegtuigschade, vandalisme, verkeersrisicoís 
en eigen gebrek. Tevens is onder deze polis de Wettelijke Aansprakelijkheid meeverzekerd voor 
schade aan derden veroorzaakt met de verzekerde objecten tot maximaal de verzekerde waarde van 
het betreffende object. Uitsluitend wanneer een gehuurd object valt onder het regime van de WAM 
(Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen) is tevens schade meeverzekerd wegens 
wettelijke aansprakelijkheid tot een bedrag van EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis voor materiŽle 
schade en EUR 7.500.000,00 voor letselschade.

Condities
De voorwaarden en bepalingen van de bovengenoemde polis zijn van toepassing.
De verzekering is uitsluitend van kracht indien er een geldige, door de huurder ondertekende, 
verhuurovereenkomst voor de aanvang van de huurperiode is opgemaakt.

Uitsluitingen
Schade als gevolg van opzet of door roekeloosheid, schade aan de bestuurder van het object, als ook 
schade aan de met het verzekerde object vervoerde zaken. Tevens is schade aan rijplaten uitdrukkelijk 
van deze verzekering uitgesloten.

Premie en eigen risico
De premie is een toeslag op de huurprijs. In geval van een gedekte schade aan het gehuurde geldt een
eigen risico van EUR 1.000,00 per gebeurtenis, echter ten aanzien van handgereedschappen bedraagt 
het eigen risico EUR 250,00 per gebeurtenis. Ingeval van diefstal van hogedrukreinigers en trilplaten 
geldt er een eigen risico van EUR 1.500,00 per gebeurtenis. Voor schade aan derden geldt een eigen 
risico van EUR 500,00 per gebeurtenis. Het eigen risico komt te allen tijde ten laste van de huurder 
van het verzekerde object.

Overige bepalingen
Deze verzekeringsverklaring is slechts een uittreksel van de condities en bepalingen van de 
Landmateriaal Verhuuractiviteiten Verzekering onder polisnummer 621010764M op naam van 
Bouwmachines Nederland VOF In geval van geschillen prevaleren de condities en bepalingen van de 
afgegeven polis.

Geldigheid verzekeringsverklaring
Deze verzekeringsverklaring is geldig tot 1 januari 2024. 

Contact


Adres:
Middenweg 571
1704 BH Heerhugowaard

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 7:30 t/m 17:00 uur.
Zaterdag en zondag gesloten.

Verkoop / Verhuur
Bouwmachines / Gereedschap
24/7 service